VISI & MISI

VISI & MISI 2021-02-04T12:29:17+00:00

Dengan IzinNya

Menjadi Sebuah Entiti Korporat 

Yang Berdaya Maju Dan Berdaya Saing

Dalam Aktiviti Bisnes Khususnya

Pelaburan Dan Perkhidmatan

Mewujudkan Sebuah Entiti Korporat Yang Berdaya Maju Dan Berdaya Saing Dalam Bidang Pelaburan Dan Perkhidmatan

Mempelbagaikan Peluang-Peluang Bisnes Baru Yang Berpotensi

Membentuk Kumpulan Entiti Bisnes Yang Unggul, Berkualiti Dan Berprestij