VISI & MISI

VISI & MISI

Dengan izinNya

Menjadi Sebuah Entiti Korporat 

Yang Berdaya Maju Dan Berdaya Saing

Dalam Aktiviti Bisnes Khususnya

Pelaburan dan Perkhidmatan

 

MISI

 

- Mewujudkan sebuah entiti korporat yang berdaya maju dan berdaya saing dalam bidang pelaburan dan perkhidmatan

- Mempelbagaikan peluang-peluang bisnes baru yang berpotensi

- Membentuk kumpulan entiti bisnes yang unggul, berkualiti dan berprestij