INSURANS KESIHATAN

INSURANS KESIHATAN

HOSPITAL & SURGICAL

(GROUP H&S)

Perlindungan Insurans Kesihatan ini memberikan perlindungan selama tempoh 24 jam di seluruh dunia. Rawatan pemulihan kesihatan di dalam Insurans Kesihatan ini meliputi rawatan kecederaan kemalangan dan penyakit apabila kemasukan ke wad di hospital.