KESETIAUSAHAAN SYARIKAT

KESETIAUSAHAAN SYARIKAT 2018-09-03T01:55:17+00:00
  • MENYIMPAN DAN MENGEMASKINI BUKU STATUTORI DAN REKOD PELANGGAN BERDASARKAN PEMATUHAN DIBAWAH AKTA SYARIKAT 2016 DAN UNDANG – UNDANG LAIN YANG TERPAKAI
  • MENGHADIRI DAN MENYELIA MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH, JAWATANKUASA, PEMEGANG SAHAM DAN LAIN – LAIN TERMASUK PENYEDIAAN MINIT MESYUARAT DAN KHIDMAT NASIHAT BAGI ISU – ISU BERKAITAN
  • PEMFAILAN DOKUMEN STATUTORI KE SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA MENGIKUT KEPERLUAN AKTA SYARIKAT 2016
  • KHIDMAT NASIHAT BERHUBUNG PEMATUHAN DI BAWAH AKTA SYARIKAT 2016, URUS TADBIR KORPORAT SYARIKAT, UNDANG – UNDANG, GARIS PANDUAN DAN AMALAN SYARIKAT
  • MENASIHATI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGARAH KE ATAS SYARIKAT MENGIKUT SEKSYEN 213 AKTA SYARIKAT 2016
  • MENASIHATI PEMBANGUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMAKAIAN DAN AMALAN TERBAIK
  • MENYEDIAKAN BANTUAN PROFESIONAL DAN PENGLIBATAN YANG LUAS DALAM PELBAGAI LATIHAN KORPORAT