KESETIAUSAHAAN SYARIKAT

KESETIAUSAHAAN SYARIKAT

Menyediakan Perkhidmatan Kesetiausahaan Syarikat Meleputi Urusan Statutori

Penubuhan syarikat dan pengambilalihan syarikat sedia ada

Perkhidmatan perundingan

Khidmat nasihat serta pendaftaran lesen syarikat