PERAKAUNAN DAN PERCUKAIAN

PERAKAUNAN DAN PERCUKAIAN

  1. Menawarkan Perkhidmatan Penyediaan Penyata Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) Syarikat.
  2. Menawarkan Perkhidmatan Penyediaan Penyata Kewangan Akhir Kepada Syarikat.
  3. Menyediakan Penyata Kewangan Pengurusan Berkomputer Mengikut Polisi dan Amalan Perakaunan yang Diterima Pakai di Malaysia
  4. Menyediakan Perkhidmatan Percukaian GST dan Cukai Individu

JENIS PELANGGAN

  1. Syarikat GLC
  2. Syarikat Swasta