INSURANS HAYAT

INSURANS HAYAT 2017-09-10T23:51:16+00:00

GROUP TERM LIFE

INSURANS HAYAT ADALAH PERLINDUNGAN YANG MEMBAYAR SEJUMLAH WANG KEPADA PEMEGANG POLISI ATAU PENAMA SEKIRANYA TERJADI SESUATU YANG TIDAK DIINGINI KEPADA PEMEGANG POLISI, SEPERTI KEMATIAN. PERLINDUNGAN INI JUGA DITAWARKAN DALAM BENTUK PELAN TAKAFUL KELUARGA, SEBUAH PELAN PERLINDUNGAN UNTUK ANDA DAN KELUARGA YANG BERLANDASKAN PRINSIP SYARIAH.

POLISI KAMI