Image link

Perkhidmatan yang terbaik untuk Usahawan. Urusan Syarikat. Kos Yang Efektif.

Membantu Melengkapkan Serta Mempercepatkan Proses Pendaftaran Syarikat.

Whatsapp Kami Pakej Kami >
Image link

Perkhidmatan yang terbaik untuk Usahawan Malaysia. Urusan Syarikat. Kos Yang Efektif.

Membantu Melengkapkan Serta Mempercepatkan Proses Pendaftaran Syarikat.

Whatsapp Kami Pakej Kami >

Perkhidmatan Kami

Syarikat Sedia Ada Yang Memerlukan Perkhidmatan Yang Lebih Baik

Penubuhan Syarikat Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
Bertindak Sebagai Setiausaha Syarikat Untuk Syarikat Yang Ditubuhkan Dibawah Akta Syarikat 1965/ 2016/ Perkhidmatan Statutori Setiausaha Syarikat
Membantu Pelanggan Untuk Berdaftar Dengan Badan Berkanun
Penyediaan Penutupan Syarikat Melalui Proses "STRIKE OFF"
Image link

Perkhidmatan Kami

Syarikat Sedia Ada Yang Memerlukan Perkhidmatan Yang Lebih Baik

Penubuhan Syarikat Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
Bertindak Sebagai Setiausaha Syarikat Untuk Syarikat Yang Ditubuhkan Dibawah Akta Syarikat 1965/ 2016/ Perkhidmatan Statutori Setiausaha Syarikat
Membantu Pelanggan Untuk Berdaftar Dengan Badan Berkanun
Penyediaan Penutupan Syarikat Melalui Proses "STRIKE OFF"
Image link

Tugas & Tanggungjawab Setiausaha Syarikat

Peranan dan tanggungjawab kami kepada pendaftar syarikat

Whatsapp Kami
Untuk mengendalikan semua kertas kerja, dokumen statutori dan hal-hal prosedur yang melibatkan perjalanan sesebuah syarikat.
Untuk mengikut arahan Lembaga Pengarah (BOD).
Menyediakan menghantar notis mesyuarat.
Untuk mengendalikan mesyuarat, menghadiri dan mencatat minit mesyuarat lembaga pengarah dan agung.
Untuk melaksanakan keputusan lembaga pengarah dan mesyuarat agung.
Untuk memfailkan dokumen statutori.
Untuk menyimpan dan menyelenggara dokumen statutori di alamat pejabat berdaftar.

Peranan dan tanggungjawab sebagai penasihat Setiausaha Syarikat termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

Menguruskan semua logistik mesyuarat lembaga dan jawatankuasa, dan menghadiri serta merekodkan minit semua mesyuarat lembaga dan jawatankuasa serta memudahkan komunikasi lembaga.
Menasihati lembaga mengenai peranan dan tanggungjawabnya.
Memudahkan orientasi pengarah baharu dan membantu dalam latihan dan pembangunan pengarah.
Menasihati lembaga mengenai pendedahan korporat dan pematuhan terhadap peraturan syarikat dan sekuriti serta keperluan penyenaraian.
Menguruskan proses yang berkaitan dengan mesyuarat tahunan pemegang saham tahunan.
Memantau perkembangan tadbir urus korporat dan membantu lembaga pengarah dalam menggunakan amalan tadbir urus untuk memenuhi keperluan lembaga dan jangkaan pihak berkepentingan.
Berfungsi sebagai pusat tumpuan untuk komunikasi dan penglibatan pihak berkepentingan dalam isu tadbir urus korporat.

1. Memahami dan mentafsir keperluan dan kewajipan dalam Perlembagaan syarikat.

2. Menyelenggara buku statutori – menyimpan dan mengemas kini Buku Statutori.

3. Kemas kini perubahan dalam maklumat kepada Pendaftar Syarikat.

4. Memastikan pematuhan Akta Syarikat 2016.

5. Berhubung dengan pemegang saham.

6. Memastikan dokumentasi yang diperlukan oleh undang-undang disediakan.

7. Mengadakan mesyuarat agung dan lembaga pengarah.

8. Menyerahsimpan penyata kewangan dan pulangan tahunan dalam masa tertentu yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 2016.

9. Bertindak sebagai saluran komunikasi utama antara syarikat dan Bursa Saham.

10. Bertindak sebagai ketua pegawai pentadbiran.

11. Melindungi aset syarikat.

12. Memastikan semua dokumen statutori diserah dan disimpan mengikut masa yang ditetapkan.

13. Mengawasi hal undang-undang/pematuhan.

14. Menyelia pengaturan untuk membenarkan pemegang saham dan orang untuk memeriksa buku statutori syarikat.

Pakej Kami

Pakej Penubuhan Syarikat yang ditawarkan oleh Perbadanan Melaka Holdings Sdn. Bhd. adalah sepertimana berikut

RM2,500

Premium Pakej

Proses Carian Nama - SSM
Borang Seksyen 201
Pendaftaran syarikat di SSM
Sijil Pemerbadanan Syarikat

RM2,700

Silver Pakej

Semua di dalam Pakej Premium
Pendaftaran Setiausaha Syarikat
Pembelian Set Statutori Common Seal, Buku Daftar, Sijil Saham dll.

RM3,000

Gold Pakej

Semua di dalam Pakej Silver
Pembukaan Akaun Bank & Dokumen Statutori yang disahkan.

Pakej Kami

Pakej Penubuhan Syarikat yang ditawarkan oleh Perbadanan Melaka Holdings Sdn. Bhd. adalah sepertimana berikut

RM2,500

Premium Pakej

Proses Carian Nama - SSM
Borang Seksyen 201
Pendaftaran syarikat di SSM
Sijil Pemerbadanan Syarikat

RM2,700

Silver Pakej

Semua di dalam Pakej Premium
Pendaftaran Setiausaha Syarikat
Pembelian Set Statutori Common Seal, Buku Daftar, Sijil Saham dll.

RM3,000

Gold Pakej

Semua di dalam Pakej Silver
Pembukaan Akaun Bank & Dokumen Statutori yang disahkan.

Ada soalan?

Bagaimana kami boleh membantu? Sila isikan informasi di bawah dan hantar kepada kami. Kami akan berusaha secepat yang mungkin untuk berhubung balik.