Insurans Kebakaran

Insurans Kebakaran ialah Insurans yang menyediakan perlindungan kepada harta benda seperti bangunan dan apa jua bentuk premis perniagaan dan isi kandungannya. Polisi ini akan membayar gantirugi ke atas kerosakan harta tersebut mengikut nilai harta yang musnah disebabkan kebakaran dan punca lain yang dinyatakan dalam polisi.

Lindungi aset anda daripada musibah akibat kebakaran. Dapatkan segera di PMH.

Whatsapp Kami >
Image link

Insurans Kebakaran

Image link
Whatsapp Kami >

Insurans Kebakaran ialah Insurans yang menyediakan perlindungan kepada harta benda seperti bangunan dan apa jua bentuk premis perniagaan dan isi kandungannya. Polisi ini akan membayar gantirugi ke atas kerosakan harta tersebut mengikut nilai harta yang musnah disebabkan kebakaran dan punca lain yang dinyatakan dalam polisi.

Lindungi aset anda daripada musibah akibat kebakaran. Dapatkan segera di PMH.

Terokai pelbagai ciri dan perkhidmatan kami

Gabungankan keperluan dan kemampuan anda dengan perkhidmatan yang disediakan

Kepada mereka yang mempunyai aset dan mendapatkan dari perlindungan kerugian atau kerosakan akibat kebakaran.

Perkhidmatan ini digunakan apabila mereka mempunyai aset dan ingin melindungi daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran.

Mohon Sekarang