Insurans Kerja Projek

Perlindungan Insurans Kerja Projek berfungsi untuk menyediakan perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan daripada kerja kontrak, pampasan pekerja yang menjalankan kerja projek tersebut dan termasuk juga liabiliti kepada pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan projek pembinaan awam. Dasar ini khusus untuk projek atau kerja kejuruteraan awam yang sedang dalam pembinaan.

Miliki Insurans Kerja Projek dengan premium perlindungan yang menarik di PMH.

Whatsapp Kami >
Image link

Insurans Kerja Projek

Image link
Whatsapp Kami >

Perlindungan Insurans Kerja Projek berfungsi untuk menyediakan perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan daripada kerja kontrak, pampasan pekerja yang menjalankan kerja projek tersebut dan termasuk juga liabiliti kepada pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan projek pembinaan awam. Dasar ini khusus untuk projek atau kerja kejuruteraan awam yang sedang dalam pembinaan.

Miliki Insurans Kerja Projek dengan premium perlindungan yang menarik di PMH.

Terokai pelbagai ciri dan perkhidmatan kami

Gabungankan keperluan dan kemampuan anda dengan perkhidmatan yang disediakan

Insurans Kerja Projek ini perlu diambil oleh kontraktor sebelum memulakan sebarang projek.

Terbuka kepada orang awam dan syarikat/jabatan yang ingin membangunkan pembinaan.

Mohon Sekarang