INSURANS KERJA PROJEK

INSURANS KERJA PROJEK 2017-09-10T23:54:14+00:00

TERDAPAT BEBERAPA POLISI INSURANS YANG SELALU DIGUNAPAKAI DI DALAM PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK PEMBINAAN. INI ADALAH BERDASARKAN KEPERLUAN YANG TERDAPAT DI DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK

INSURANS TANGGUNGAN AWAM / PUBLIC LIABILITY

INSURANS TANGGUNGAN AWAM PERLU DIAMBIL OLEH PIHAK KONTRAKTOR BAGI MELINDUNGI LIABILITI KONTRAKTOR TERHADAP KECEDERAAN DAN KEMATIAN ORANG AWAM SERTA KEROSAKAN HARTA SEMASA PERLAKSANAAN KERJA AKIBAT KECUAIAN KONTRAKTOR DAN SUB-KONTRAKTOR.

WORKMEN COMPENSATION

KONTRAKTOR BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENGAMBIL INSURAN TERHADAP TUNTUTAN BAYARAN PAMPASAN OLEH PEKERJA KERANA KECEDERAAN DIRI, KEMATIAN ATAU PENYAKIT YANG DIDAPATI SEMASA BEKERJA.

INSURANS KERJA

KONTRAKTOR DIKEHENDAKI MENGAMBIL INSURANS INI UNTUK MELINDUNGI TUNTUTAN TERHADAP KERUGIAN DAN KEROSAKAN KE ATAS KERJA YANG DISEBABKAN OLEH KEBAKARAN, PETIR, LETUPAN DAN SEBAGAINYA KETIKA PROJEK BERJALAN

CONTRACTOR ALL RISK (CAR)

KONTRAKTOR BOLEH MENGAMBIL INSURANS INI BAGI MENGGANTI INSURAN PAMPASAN AWAM DAN INSURAN KERJA