PERAKAUNAN

PERAKAUNAN 2017-09-09T03:26:42+00:00

A) PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN SYARIKAT BAGI MEMBOLEHKAN IANYA DIAUDIT

B) PENYATA KEWANGAN DISEDIAKAN MENGIKUT POLISI DAN AMALAN  PERAKAUNAN YANG DITERIMAPAKAI DI MALAYSIA

C) PENYATA KEWANGAN YANG DISEDIAKAN TERMASUK :-

  • BALANCE SHEET (LEMBARAN IMBANGAN)
  • INCOME STATEMENT (PENYATA UNTUNG RUGI)
  • GENERAL LEDGER (LEJAR AM)
  • BANK RECONCILIATION (PENYATA PENYESUAIAN BANK)
  • FIXED ASSETS SCHEDULE (PENYATA HARTA TETAP & SUSUTNILAI)

D) PENGGUNAAN SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER YANG LENGKAP BAGI SEMUA JENIS PERNIAGAAN

E) PENYATA KEWANGAN DISEDIAKAN SECARA BULANAN & TAHUNAN

F) YURAN BULANAN YANG MINIMA SEJUMLAH RM100 – RM500

G) PENYATA KEWANGAN DISEDIAKAN OLEH AKAUNTAN BERTAULIAH YANG BERDAFTAR DIBAWAH MIA