PERCUKAIAN

PERCUKAIAN 2017-09-09T03:29:04+00:00

A) PENYEDIAAN PENGIRAAN PERCUKAIAN INDIVIDU

B) MEMBERI KHIDMAT NASIHAT DALAM PERCUKAIAN INDIVIDU

C) MEMBANTU PENDAFTARAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (GST)

D) MEMBANTU MELAKSANAKAN SISTEM GST DAN MENGEMUKAKAN PENYATA GST-03

E) YURAN BULANAN YANG MINIMA SEJUMLAH RM100 – RM300