Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 di PMH

Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 di PMH
Pensijilan ini menunjukkan bahawa kami komited kepada pelanggan dan pelanggan kami. Program pengurusan kualiti membolehkan kami memantau dan menilai kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan dan pelanggan kami, justeru memastikan mereka mendapat perkhidmatan yang terbaik. Melalui sistem pengurusan kualiti kami memastikan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat memenuhi keperluan dan piawaian yang ditetapkan oleh pelanggan.Matlamat ini diukur pada setiap suku tahun. Sistem pengurusan kualiti (QMS) ialah satu set aktiviti, proses dan sumber yang membolehkan organisasi untuk terus meningkatkan perkhidmatannya kepada pelanggan/pelanggan dan mencapai matlamat kualiti. Kualiti keseluruhan perniagaan atau kualiti produk dan perkhidmatan dipantau secara berkala oleh pihak pengurusan dengan bantuan penunjuk kualiti.Pihak pengurusan memantau dan menilai keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Pelan Kualiti (QP) melalui semakan, tinjauan dan mesyuarat berkala. Di PMH, Sijil ini melibatkan empat skop perniagaan iaitu: 1. Pengurusan Pelaburan melibatkan ekuti 2. Perkhidmatan kesetiausahaan syarikat dan perakaunan 3. Perkhidmatan Agen Insurans & Takaful 4. Pembangunan Bisness, Perladangan, Hartanah dan Sosio Ekonomi Kesimpulannya, sijil ini bukan sahaja untuk PMH tetapi untuk semua organisasi yang ingin menambah baik dan menjadi antara yang terbaik dalam industri mereka. Sistem pengurusan kualiti ini dibangunkan selaras dengan strategi kami selama tujuh tahun yang lalu.

PMH Admin

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *