TUNTUTAN PALSU

TUNTUTAN PALSU
tuntutan palsu

Dalam menjalankan tugas mereka di dalam Perbadanan Melaka Holdings, semua anggota dikehendaki mematuhi standard kebolehpercayaan yang tinggi. Sehubungan dengan itu, sebarang anggota yang dikesan mengemukakan dokumen tuntutan (resit/invoice) dengan butiran palsu, dengan niat untuk menipu prinsipal atau pejabat mereka, akan dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya.

Tindakan tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada siasatan dalaman, peringatan bertulis, atau tindakan disiplin yang lebih serius seperti pemecatan dari jawatan mereka. Amalan integriti yang kukuh adalah asas kepada kejayaan organisasi dan kami berazam untuk mengekalkannya.

Komitmen kami terhadap integriti dan kejujuran adalah sebahagian daripada usaha kami untuk mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti tinggi dan bebas daripada penyalahgunaan. Kami percaya bahawa kepercayaan adalah kunci kepada kejayaan jangka panjang syarikat dan memastikan bahawa setiap anggota mematuhi piawaian etika yang ditetapkan adalah penting bagi kestabilan dan kejayaan syarikat pada masa akan datang.

#PerbadananMelakaHoldings

#MelakakuMajuJayaRakyatBahagiaMenggamitDunia

#BijakLaksanaTuah

#BeraniLaksanaJebat

#VisitMelaka2024

#ManaLagiMelakaLer

#igupmh

#perkongsianintegriti

PMH Admin

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *