Gangguan Seksual

Gangguan Seksual

Gangguan seksual merujuk kepada sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal, atas sebab yang munasabah setelah mengambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang yang waras berasa tersinggung, terhina atau terugut. Gangguan seksual ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja sama ada berlainan atau sesama jantina.

PMH Admin

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *