Simptom Rasuah

Simptom Rasuah

Rasuah didefinasikan sebagai tindakan penerimaan dan pemberian suapan atau dorongan untuk seseorang individu melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain yang memberikan manfaat individu terlibat.

Bribery concept background. Isometric illustration of bribery vector concept background for web design

Kenali simptom rasuah di Malaysia

1- Anggota mempunyai hubungan rapat dengan pembekal.

2- Perubahan gaya hidup yang mewah.

3-Panggilan yang mencurigakan.

4-Peletakan jawatan secara tiba-tiba.

5-Keberhutanagn yang serius.

6-Enggan dinaikkan pangkat atau ditukarkan jabatan.

7-Kegagalan menjelaskan punca perolehan harta.

Jika terlibat

Anggota boleh dikenakan tindakan tatatertib sehingga dibuang kerja dan tertakluk juga kepada Akta SPRM 2009.

PMH Admin

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *